Política de privacitat

Tanuki Escola d’idiomes (en endavant, “TEI”) es compromet a protegir la vostra privacitat i desenvolupar la tecnologia que us proporcioni l’experiència més segura a la plana web. Aquesta declaració de privacitat és vàlida per la plana web www.escolatanuki.com i regula la recollida i l’ús de dades.

Acceptant les polítiques de privacitat, consentiu a les pràctiques descrites en aquesta declaració.


Qui és el responsable de les dades?

L’informem que qualsevol dada personal que vostè faciliti a través d’aquest lloc web serà tractat per TEI en qualitat de responsable del tractament. TEI és la titular d’aquest lloc web, entitat ubicada al domiciliada a c. Prat de la Creu, 8, 302, AD500 Andorra la Vella, Principat d’Andorra.

 

Quines dades recollim?

En compliment del que requereix la Llei 29/2021, de 28 d’octubre, qualificada de Protecció de Dades Personals (en endavant, “LQDP”), i amb els reglaments que la desenvolupen, s’informa als usuaris d’aquest lloc web que www.escolatanuki.com només recollirà les dades personals estrictament necessàries per complir amb les finalitats descrites a continuació i que les mateixes es tractaran amb el màxim respecte als principis establerts a la normativa de protecció de dades.

 

Recollim cookies?

L’informem que aquesta plana web només recull cookies de manteniment necessàries per al correcte funcionament de la plana web. Per a l’ús d’altres cookies, necessitarem del vostre consentiment exprés. Podeu saber més sobre què son les cookies i com les utilitzem consultant la nostra Política de Cookies.

 

Amb quina finalitat tractem les vostres dades?

TEI podrà tractar les seves dades per a les finalitats descrites a continuació sempre que vostè en consenti part o la totalitat:
– Contactar amb vostè per resoldre la seva consulta en l’apartat de “Contacte”

 

Quant de temps es conservaran les meves dades?

TEI conservarà les seves dades personals el temps necessari per a la finalitat descrita més amunt. En cas que hi hagi una legislació que obligui a TEI a conservar les seves dades personals, TEI conservarà les seves dades personals durant el dit període addicional però les mateixes seran bloquejades i només es tractaran per garantir-ne la conservació. Finalitzats aquests terminis, les dades personals seran suprimides.

 

A qui passarem les vostres dades?

Les vostres dades no es passaran a tercers si no comptem amb el vostre consentiment exprés per fer-ho.

 

Passarem les vostres dades a països fora d’Andorra?

Les vostres dades aquí recollides no es transferiran fora d’Andorra.

 

De quins drets disposeu?

En compliment de la LQPD, i els seus reglaments de desenvolupament, TEI li informa que disposeu dels drets d’accés, rectificació, limitació, portabilitat, supressió i oposició de les seves dades personals, reconeguts en l’esmentada normativa. Per tal d’exercir-los vostè haurà d’adreçar un correu electrònic a tanuki@escolatanuki.com, a la qual haurà d’adjuntar una còpia del seu passaport o un altre document nacional d’identitat.

Davant de qualsevol vulneració dels seus drets, especialment quan vostè no hagi obtingut satisfacció en el seu exercici, pot presentar una reclamació davant l’Agència andorrana de protecció de dades. També pot obtenir més informació sobre els drets que l’assisteixen adreçant-se a aquest organisme.

 

Puc retirar el meu consentiment?

El consentiment donat per a alguna finalitat específica, en qualsevol moment pot ser retirat sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la retirada. En aquests supòsits TEI deixarà de tractar les dades personals o, si s’escau, deixarà de fer-ho per a aquesta finalitat en concret, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

 

Amb quines mesures de seguretat protegirem les vostres dades?

TEI li garanteix que el tractament que portarà a terme de les seves dades personals està sotmès al més estricte deure de confidencialitat, i que s’han establert les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per garantir la seguretat de les seves dades personals i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori i tractament i / o accés no autoritzat.

 

Possibles canvis en la política de privacitat?

Aquesta política de privacitat és subjecta a eventuals canvis d’acord amb la legislació aplicable en cada moment. En tot cas, qualsevol modificació d’aquesta Política de privacitat li serà degudament notificada perquè vostè quedi informat/ada dels canvis produïts i pugui atorgar el seu consentiment exprés a aquests canvis.