Tanuki, l’escola d’idiomes més especial d’Andorra!

Les llengües són la nostra vida. Hem encetat aquest projecte per compartir i transmetre les nostres passions amb tothom qui vulgui completar les seves habilitats i ser capaços de comunicar-se en qualsevol de les llengües que oferim.

Què ens fa especials?

El nostre mètode. El millor mètode d’ensenyament és el que prové del professor al 100%, és a dir, creat pel professor i per a la tasca del professor. Per això, a Tanuki Escola d’idiomes utilitzem únicament material propi, per fer-lo servir a la nostra escola de manera exclusiva. Aquest material és elaborat per nosaltres, al país, des de la primera lletra fins a l’última i des de la primera il·lustració fins a l’última. L’alumne tindrà a les mans un exemplar d’un llibre que no trobarà enlloc més del món.

Cultura asiàtica Andorra
Cc Xinès Andorra

Per què ens denominem “escola” i no pas “acadèmia”?

Som especialistes en les llengües i les cultures que ensenyem.

Per a nosaltres, l’ensenyament d’una llengua estrangera no es basa només en l’aprenentatge d’uns continguts lingüístics específics. Una llengua s’aprèn al 100% quan es coneixen tots els aspectes culturals i històrics que l’han configurada a través dels segles. Així doncs, a Tanuki Escola d’idiomes ensenyarem, a més a més, les cultures que hi ha al darrere de cada llengua que impartim.

やった! Classes de japonès

A Tanuki Escola d’idiomes tenim una filosofia: una llengua s’ha d’aprendre a fons. Per aquest motiu, amb nosaltres, aprendreu des de zero i ho fareu treballant les quatre competències lingüístiques a la vegada (escolta, parla, lectura i escriptura), juntament amb la “competència cultural”.

El repte més gran es troba en la lectoescriptura: aprendreu, des del primer dia, a llegir i a escriure en les tres formes d’escriptura japoneses: el hiragana, el katakana i el kanji. A través de la pràctica exhaustiva, necessària per familiaritzar-vos amb aquests elements, en acabar el primer curs, podreu llegir qualsevol paraula escrita en hiragana o katakana, i llegir i comprendre el significat de diverses paraules amb kanji.

El japonès és una llengua força diferent de la nostra, també, en la manera d’estructurar oracions i en molts aspectes gramaticals. Ja en el primer curs, treballarem a fons l’ús d’algunes partícules i estructures bàsiques. Així doncs, podreu formular diversos tipus d’oració bàsiques.

A més a més, cal tenir en compte la gran importància dels registres formals i informals en la comunicació en japonès. Aprendreu  a utilitzar correctament aquests registres, segons el context, en diverses situacions comunicatives.

Finalment, com ja hem esmentat, una llengua no és completa si no es coneix tot el que hi ha al darrere. Cal tenir coneixements culturals per comprendre una mica millor els parlants de la llengua que aprenem. Per tant, al final de cada unitat, aprendreu coses sobre la cultura i societat japoneses.

Per assegurar la consolidació dels vostres coneixements, tot això s’avaluarà durant les classes, i en proves de diversos tipus, tant orals com escrites.

很好!Classes de xinès

Tothom és conscient de la influència creixent de la Xina en el món actual, i de la importància que la llengua xinesa està guanyant per molts motius. I no parlem només dels nostres països veïns; Andorra està vivint un veritable boom de turistes xinesos. Cal aprofitar, doncs, aquesta nova oportunitat que se’ns ofereix!

A Tanuki Escola d’idiomes volem que l’aprenentatge del xinès sigui molt útil, de cara a un futur llunyà o proper, per a tothom. La millor manera d’esprémer la vostra capacitat i obrir-vos les portes a les infinites oportunitats que dona el coneixement de la llengua xinesa és mitjançant l’obtenció de títols oficials.

Nosaltres, amb la nostra metodologia pròpia i amb el nostre propi material, us ensenyarem xinès des de zero i, a la vegada, us prepararem per superar exàmens oficials de xinès (YCT per a nens de 6 a 11 anys i HSK per a adults i joves de 12 en endavant). Ho farem, però, amb un plus molt important: aprendreu xinès en totes les seves competències (escolta, parla, lectura i escriptura) des del primer dia.

A 很好!YCT treballarem el vocabulari corresponent a cada nivell, des de zero, sempre practicant l’escriptura i la pronunciació a fons, a més de la comprensió oral i escrita, respectant la forma d’aprenentatge més adequada per a cada grup d’edat, i al ritme més apropiat. Un cop superat el primer cicle (YCT 1.1 i YCT 1.2), estareu capacitats per superar el vostre primer examen oficial de xinès!

A 很好!HSK, farem servir la mateixa metodologia, però amb un material més adequat al nivell de maduresa i a la capacitat d’aprenentatge dels grups d’edat que poden presentar-se a aquests exàmens.

Així doncs, no només acabareu el curs amb la capacitat de llegir, entendre, parlar i escriure les paraules i les estructures gramaticals del nivell a què us matriculeu, sinó que, a més, tindreu la possibilitat de superar exàmens oficials i obtenir-ne els títols corresponents, vàlids arreu del món.

Awesome! Classes d’anglès

L’anglès no necessita presentació. Ja fa molts anys que és una eina indispensable per a qualsevol àmbit: turisme, tecnologia, negocis, estudis universitaris… Sense l’anglès no podem anar pràcticament enlloc.

El mètode de Tanuki Escola d’idiomes, que també desenvolupem amb els nostres propis materials, distribueix els aprenentatges segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües. Treballem a fons totes les competències, amb una atenció especial a l’expressió oral i a l’assoliment de la fluïdesa en aquesta llengua. Qualsevol altra llengua està prohibida dins de l’aula!

A Tanuki Escola d’idiomes, dins de l’aula d’anglès, we don’t speak Catalan!

Bravo! Classes d’italià

L’italià. La llengua de l’amor. La llengua de l’art. Llengua de poesia. Llengua de música. La llengua de la gastronomia. La llengua del calcio!

Podem pensar que en tenim prou, amb el català i el castellà, per comunicar-nos amb els italians, però no hem d’oblidar que és una de les llengües oficials de la Unió Europea, amb més de 125 milions de parlants natius arreu del món.

Amb l’italià també es pot viatjar. El podem aprofitar no només a Itàlia i al Vaticà, sinó que també es parla a Suïssa, San Marino, Croàcia, etc.

Com que és una llengua romànica, que té moltes similituds amb la nostra llengua, podeu obtenir fruits de les classes a curt termini. És perfecta per ampliar el vostre ventall d’idiomes, encara que no disposeu de molt de temps per a l’estudi.

Aprofiteu aquest curs per aprendre italià, que gràcies al fenomen dels vols low cost podeu practicar el que heu après durant la setmana a les classes, el mateix divendres al vespre, a Roma, Milano, Firenze…ma che bello!

Repàs de català i castellà

Teniu dificultats amb les àrees de català o castellà? Nosaltres us podem ajudar!

contacta amb nosaltres